Nieuws

1-10-2010 TAALRECHTEN IN ROEMENIË; VERSCHIL  PAPIER EN PRAKTIJK. Op papier is  Roemenië een  land waar autonome volkeren niet onder dwang worden geassimileerd, en waar de oude etnische tegenstellingen volledig zijn gepacificeerd. Een land dat nota bene de identiteit van  haar autonome inwoners juist beschermd,  door een ruimhartig en buitengewoon rechtvaardig juridisch kader.  In de praktijk worden deze afspraken helaas zwaar geschonden.  Hieronder staan 10 gevallen beschreven, waarin Roemenie haar eigen afspraken zeer grof schendt. Namelijk de glasheldere afspraak dat  de taal van de minderheid verplicht te gebruiken is, daar waar meer dan 20 % etnisch Hongaars was. We hebben de competente autoriteiten verzocht om iets aan deze gang van zaken te doen. Hier kunt u meer lezen.

20-11-2010 TAALRECHTEN IN CENTRAAL –EUROPA Voor een in Nederland opgegroeid persoon is het de normaalste zaak om voor zijn rechten op te komen. Zo zullen West-Europese burgers niet aarzelen om gebruik te maken van hun rechten en zullen ze niet schromen om klachten in te dienen bij het openbaar bestuur of om zelfs juridische processen te starten, dit in tegenstelling tot de Hongaarstalige burgers van Slowakije en Roemenië.   Deze verschillende houding is zeer opmerkelijk, gezien het feit dat we in een Europa zitten, waar in principe gelijkwaardige maatstaven gelden, meer informatie over het over taalrechten in Centraal-Europa staat in het volgende artikel.

11-01-2011 SLOWAKIJE EN EU HEBBEN NOG EEN LANGE WEG TE GAAN  In de laatste dagen van het vorige jaar  weigerde president Gašparovič van Slowakije om de afzwakking van de controversiële Slowaakse taalwet te ondertekenen. Hierdoor is deze taalwet in 2011 officieel nog steeds van kracht. De Slowaakse taalwet is strijdig met  Europese verdragen Bovendien is deze attitude  tegenover een autonome minderheid ongekend in West -Europa, waar de rechten van autonome minderheden wel gerespecteerd worden. De Europese Unie is immers een politieke en een economische unie. De Europese Unie moet haar geloofwaardigheid behouden door Slowakije eenduidig te sanctioneren.  Het morrelen aan mensenrechten is namelijk geen onderlinge aangelegenheid van twee lidstaten, het is een aangelegenheid van alle Europese burgers. Lees meer in het volgende artikel.

23-05-2011 NAAR NATIONALISME IS TERUG IN CLUJ -NAPOCA. ( KOLOZSVÁR ) Afgelopen maandag verdwenen alle welkomstborden met Hongaarstalige teksten, die bij de ingang van de stad stonden.  Tevens werd er gelijktijdige door de gemeente Cluj -Napoca een discriminatieve plaquette bij het beeld van Koning Mátyás geplaatst, die het symbool van de Hongaarstalige bevolking van Kolozsvár is. Deze anti-Hongaarse plaquette was eerder onderdeel van de pesterijen van de nationalistische burgemeester Funar van Kolozsvár. U kunt meer lezen in het achtergrond artikel Naar nationalisme in Cluj - Napoca. Ons persbericht is hier te lezen. We hebben tevens een brief gestuurd naar Sorin Apostu met het verzoek om afstand te nemen van dit nationalisme, en we hebben hem aangeboden om op onze kosten Friesland te bezoeken, om zodanig een beeld te kunnen vormen van hoe Nederland de Europese verdragen inzake taalrechten van autonome minderheden respecteert.

25-05-2011 TAALARROGANTIE IN  TARGU MURES ( MAROSVÁSÁRHELY )  Op de website van de luchthaven van Tirgu Mures ( Hongaars:  Marosvásárhely ) staat geen een woord in het Hongaars en Engels ,  bij het personeel  is het zoeken naar iemand die een woord Hongaars spreekt. Dit terwijl 80 % van de passagiers Hongaarstalig is. De provincies  die het vliegveld bedient, namelijk Maros, Hargitha en Kovászna  zijn voor respectievelijk 40 % , 90 % en 80 % Hongaarstalig. Als lokale publieke instelling is het gebruik van de Hongaarse taal volgens de Roemeense wet 215/2001 verplicht in de openbare informatie voorziening. De praktijk  van de luchthaven van Marosvásárhely staat verder haaks op  het omgaan met de taalbehoeften van de passagiers in West-Europa, zoals dat het geval is in bijvoorbeeld Weeze. Helaas toont de directeur van het  vliegveld van Marosvásárhely een diepe minachting voor de taalrechten en de taalbehoeften van de Hongaarstalige bevolking. We hebben daarom een brief gestuurd naar de directeur van de luchthaven met het verzoek om een einde te maken aan deze discriminatieve en onwettelijke toestanden.

25-05-2011 ANWB PAST LANDKAARTEN ROEMENIE EN SLOWAKIJE AAN. In september 2010 schreven  we een brief aan de ANWB, waarop we aangaven dat we de hongaarse benamingen in Roemenie en Slowakije misten. Het gebruik van Tweetalige benamingen is vanzelfsprekend voor  onder andere de Zweedstaligen in Finland, de Duitstaligen in Italie, de Basken in Spanje en de Welsh in Engeland. De ANWB heeft onze opmerkingen ter harte genomen. De nieuwe – overigens ook zeer nuttige ANWB kaarten, met de Hongaarse benamingen kunnen door leden gratis worden afgehaald. De  oude eentalige landkaarten  kunt u hier zien voor Slowakije en Roemenie.  De nieuwe kunt u hier zien voor Slowakije en Roemenie.  Wij danken de ANWB hartelijk voor het opvolgen van onze adviezen.

19-06-2011  TAALRECHTEN WORDEN NIET NAGELEEFD IN CLUJ-NAPOCA  Helaas is de gemeente Cluj- Napoca ( Kolozsvár ) weer een radicaal chauvinistische koers gaan varen.  Op 10-6 heeft  Mevrouw Oana Buzatu woordvoerster van de gemeente  Cluj Napoca (Hongaars : Kolozsvár ) verklaard dat de gemeente het gebruik van  niet-Roemeenstalige  teksten in het openbaar zal gaan beboeten.  Een pikant detail is dat Cluj - Napoca nota bene een stad is met Hongaarse taalfaciliteiten volgens de Roemeense wet 215 uit 2001.   Buitenlandse ondernemingen die tevens niet - Roemeenstalige  teksten in het openbaar gebruiken,  worden hiervoor niet vervolgd, waardoor het werkelijke motief ( etnische  discriminatie )  van de Gemeente Cluj-Napoca niet meer te verhullen is.

 02-08-2011. STICKER MET VERWIJZINGEN EUROPESE AFSPRAKEN DOET STOF OPWAAIEN IN CLUJ-NAPOCA. Op 26-07-2011 heeft de, penningmeester van de stichting, een sticker op de eentalige illegale en discriminatieve plaquette geplaatst, die bij het beeld van koning Matthias in Cluj –Napoca ( Hongaars: Kolozsvár ) staat. Op deze sticker stond de volgende tekst: “ Waar is het Hongaarstalige opschrift, wij leven hier ook. Krachtens de wet hebben we een recht om onze moedertaal te gebruiken. Start het respecteren van Europese wetten nu.” Helaas is gebleken dat het naleven van Europese afspraken m.b.t. taalrechten een gevoelig onderwerp in Roemenie is. Deze gebeurtenissen zijn dan ook breed uitgemeten in de Roemeense pers. De burgemeester van Cluj –Napoca, de heer Sorin Apostu,  heeft op een persconferentie laten weten het plaatsen van de sticker niet te beboeten.  Het persbericht is hier te lezen. De opnames van de gebeurtenissen kunt u onder het kopje multimedia bekijken.

09-09-2011 ILLEGALE EENTALIGE BORDEN IN BONTIDA ( BONCHIDA ) De anti discriminatie raad te Boekarest heeft recentelijk naar aanleiding van onze klacht (Hongaarse Versie  Roemeense Versie) geoordeeld dat  de gemeente Bontida discrimineert, omdat zij de  wet 215 / 2001 op het openbare bestuur niet naleeft. Volgens regeringsverordening  1415 uit 2002 zijn Bontida ( Bonchida)   en Cluj-Napoca ( Kolozsvár ) immers gemeenten met officiële Hongaarse taalfaciliteiten.

1-7-2010 OORDEEL :  EENTALIGE  BEBORDING BIJ POLITIE IS DISCRIMINATIE.  Volgens een recent besluit van de anti discriminatie raad te Boekarest, dienen de bebordingen en de officiële aankondigen en informatie van de politie, in die gebieden waar de bevolking Hongaarstalig is tweetalig te zijn( Norm is hiervoor ten minste 20 % van de bevolking in 1996, dit is vastgelegd in het regeringsbesluit 215 uit 2002). Deze  beslissing snijdt juridisch natuurlijk veel hout, aangezien Roemenie als voorwaarde  voor de  toetreding tot de Europese Unie  taalrechten heeft gegeven aan de  Hongaarse autonome bevolking.  Helaas worden deze taalrechten niet nageleefd in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland. De politie  van Cluj-Napoca (Kolozsvár) heeft tot nu toe geen acties ondernomen  om de bebording aante passen in Savadisla ( Tordaszenlászló ) en respecteert daardoor een rechtsgeldig Roemeens oordeel nog  niet.  Het oordeel is hier te downloaden, ( Roemeenstalig ) 

12-10-2011 ROEMENIË ALLEEN OP PAPIER KLAAR VOOR SCHENGENZONE Op papier lijkt Roemenië alle dossiers op orde te hebben, zoals ook gold voor het mensenrechtendossier toen het land in 2007 toetrad tot de EU. Nu de Nederlandse regering nog eens streng kijkt naar de criteria voor toetreding van Roemenië tot de Schengenzone zou het evengoed de naleving van de mensenrechten, zoals taalrechten,  nog eens in haar beoordeling tegen het licht moeten houden. Lees meer in het in het volgende artikel Roemenië alleen op papier klaar voor Schengenzone ( NRC 20 Oktober 2011 )  en Nederlands Dagblad 20  Oktober 2011 )

1-12-2011  HONGAARSE TAALFACILITEITEN ZIJN IN OVEREENSTEMMING MET DE ROEMEENSE WETGEVING IN KOLOZSVÁR  ( CLUJ-NAPOCA) Recentelijk heeft de anti discrimnatieraad te Boekarest naar aanleiding van onze klacht (Hongaarse Versie, Roemeense versie ) bepaald, dat het achterwege blijven van taalfaciliteiten in Kolozsvár  geen discrimiminatie is in de  zin van het regeringsbesluit O.G. 137/ 2002.  De gemeente Kolozsvár is volgens het besluit 477 van 06/12/2011 van de anti discriminatieraad is niet verplicht om Hongaarse taalfaciliteiten aan te bieden indien hier gegronde  economische overwegingen ten grondslag aan liggen (p4). Verder heeft de anti discriminatie raad de rechtsgeldige beslissing 99 van de gemeente raad uit 2002 niet in haar motivatie meegenomen,  tevens heeft  ze geen uistpraak gedaan over de juridische relevante volkstelling, die gebruikt moet worden voor het toepassingen  van de  bepalingen van het grondverdrag tussen Hongarije en Roemenie.   Onze oorspronkelijke brief aan de gemeente Kolozsvár staat hier.

15-05-2012 TAALRECHTEN IN ROEMENIË GEBROKEN BELOFTEN. Vandaag heeft de stichting het rapport Gebroken Beloften gepubliceerd. In dit rapport maakt zij melding van het feit dat Roemenië verdragen die een  voorwaarde waren voor het toetreden tot de EU niet na leeft. De Nederlandse naleving van deze  taalrechten inzake de Friese minderheidstaal is daarentegen een  voorbeeld voor de rechtspraktijk van Roemenië. De stichting adviseert de Nederlandse regering dan ook om  naast de afwachting van een positieve rapportage van   het   Coöperatie en Verificatie Mechanisme (CVM)  van de EU ook de aanbevelingen  van deze rapportage  mee te wegen in haar beoordeling betreffende het handhaven van haar bezwaren tegen de toetreding van de Republiek Roemenië tot de  Schengen zone. 

 10-07-2012 GODSDIENSTVRIJHEID STAAT ONDER DRUK IN ROEMENIE Op 29 juni heeft de rechtbank van Buzău twee etnische Hongaren tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld, vanwege hun deelname aan een restitutie commissie, die was belast met de restitutie van door het communistische regime geconfisqueerde goederen van de protestante kerk.  Lees hier het persbericht.

21-8-2012 OPINIE ND TOETREDING ROEMENIE TOT DE EUROPESE UNIE WAS  VOORBARIG. Op 1 januari 2007 is de Europese integratie van Roemenie bekroond met een lidmaatschap van de EU. Recente gebeurtenissen tonen aan, dat deze toetreding voorbarig was. In de praktijk is Roemenie, ruim 5 jaar na toetreding tot de Europese unie, allerminst een volwaardige democratie en/of een rechtstaat te noemen. Hoewel deze maatschappij cosmetisch wellicht op de onze lijkt, blijkt nu maar weer eens dat onderhuids de erfenis van de communistische dictatuur nog steeds springlevend is. Lees meer in het opinieartikel: Toetreding Roemenie tot de Europese Unie was Voorbarig.

3-7-2013 ND OPINIE ARTIKEL  TWEEDERANGSBURGER IN ROEMENIE  ( Engelse Versie, Hongaarse Versie, Roemeense versieIn 2007 is de EU uitgebreid met twee nieuwe lidstaten namelijk Roemenie en Bulgarije. Ten tijde van de toetreding klonken er louter positieve geluiden over de toetreding die wederzijdse politieke en economische voordelen zou brengen, zoals economische groei door open grenzen en een verregaande Europese politieke integratie. Ruim vijf jaar na de toetreding tot de EU ziet het er in Roemenië in vrijwel alle opzichten slecht uit. Als lid van de Hongaarse minderheid of afkomstig uit een andere Europese lidstaat, ben je in Roemenië een tweederangsburger. Het artikel is hier te lezen ; ( Uitgebreide webversie hier )

6-1-2012 VOLKSKRANT GELIJKE MONIKKEN, GELIJKE KAPPEN  Indien Europa moet tonen dat ze pal staat voor democratie, rechtsstaat en mensenrechten, dan moet het principe gelijke monniken gelijke kappen gelden. Ook de andere nieuwe Europese lidstaten, dienen aan de hand van dezelfde objectieve criteria aangesproken te worden op het naleven van mensenrechten en burgerrechten.

PERSBERICHT 20-8-2013 VRIJ VERKEER ROEMENEN TAST  RECHTSORDE AAN De stichting ELR heeft vastgesteld, dat het vrije verkeer van Roemeense staatsburgers mogelijk strijdig is met artikel 90 van de grondwet, omdat de Gaugazische, Oekraïense, Moldavische en Russischtalige inwoners van de Moldavische republiek van de Roemeense regering niet het recht krijgen om vanaf 1 januari 2014 zonder tewerkstellingsvergunning in Nederland te mogen werken.  Dit  schept ongelijkheid tussen de bevolkinggroepen  en is een inbreuk op de onafhankelijkheid van Moldavië. Daarom kan het als  een inbreuk op de goede internationale verhoudingen worden opgevat door de regeringen van Rusland en Oekraïne.  Het persbericht is hier te downloaden. Een uitgebreide Analyse is hier te downloaden.  Het eerder aan de Nederlandse regering aangeboden rapport "Gebroken Beloften" is hier te downloaden.   

15-07-2014 ROEMENIË HEEFT HEEL WAT UIT TE LEGGEN  In 2008 heeft Roemenië het Europees handvest voor minderheidstalen getekend. Maar de Hongaarse minderheid wordt nog steeds dwarsgezeten. Begin juni heeft de anti-racisme commissie van de Raad van Europa een nieuw rapport over Roemenië gepubliceerd. Ze roept Roemenië met klem op etnische spanningen te verminderen en actie te ondernemen tegen racistische uitingen. Verder wijst de raad Roemenië uitdrukkelijk op het principe van gelijke behandeling, waar de Hongaarse minderheid recht op heeft. Roemenië moet het verdrag voor de bescherming van nationale minderheden en het handvest voor minderheidstalen volgen. Lees het Opinie Artikel  hier :

PERSBERICHT 6-11-2014  HANDTEKENINGEN ACTIE  VOOR TWEETALIGE  PLAATSNAAMBORDEN IN CLUJ-NAPOCA De stichting ELR is vandaag een actie begonnen voor het verzamelen van 5000 ondersteunende handtekeningen voor een tweetalig plaatsnaambord in de Roemeense Stad Cluj-Napoca. (Hongaars:Kolozsvár) De bevolking van Cluj-Napoca bestaat  voor 17 % uit autonome Hongaarstalige inwoners. In 1910 was de stad nog voor 86 % Hongaarstalig.  De rechtbank van Cluj-Napoca had in een eerder oordeel de gemeente  verplicht tot het plaatsen van tweetalige plaatsnaamborden.  De burgemeester heeft echter bezwaar ingediend tegen dit oordeel.  Roemenie heeft als voorwaarde voor toetreding tot de Europese unie  het charta voor regionale talen alsmede het raamwerk ter bescherming van nationale minderheden van Straatsburg geratificeerd.  

16-03-2016 Stichting European Language Rights presenteert haar Rapport “Verraad aan het Recht”  Het rapport over het naleven van Europese Taalrechten in EU Lid Roemenie en Kandidaat-leden Moldavië en Oekraïne  is hier te downloaden. (LINK)

18-03-2016 Stichting European Language Rights Lanceert haar Stem tegen campagne Campagne site staat hier.  Campagnemateriaal kan tevens hier worden gedownloaded: Poster  met tweetalig plaatsnaambord  (LINK) A5 Flyer Poster met tweetalig plaatsnaamborden. (LINK ) Poster met tweetalig Straatnaambord, ( LINK ) Taallandkaart van Slowakije, Hongarije, Roemenie, Moldavië en Oekraïne (LINK)

 

17-06-2016 De Stichting Lanceert haar Who Made the European Dream a Nightmare Campagne.   Aangezien de EU haar eigen kernwaarden zoals mensenrechten; Europese identiteit en rechtsstatelijkheid niet kan verdedigen en handhaven heeft de Britse bevolking geen enkele andere morele keuze dan op 23 juni te kiezen voor het verlaten van de Europese Unie.

01-08-2016 Reclame Uiting “Who made the European Dream a Nightmare is niet strijding met de Nederlandse Reclame Code   De  abriposter van de stichting ELR met daarop de tekst “Who made the European Dream a Nightmare, Romania should go and  not the UK ! Is niet strijdig met de Nederlandse  Reclame Code. Uitspraak van de Reclame Code Staat hier Het volledige dossier staat hier

15-12-2016 Persbericht Oekraïne Verklaring Premier Rutte Doet Geen Recht aan Nee Stem  De aanvullende bepalingen(1) van premier  Rutte waarmee 27 EU leiders hebben ingestemd op 15 december 2016  betreffende het associatieverdrag met de Oekraïne, doen geen recht aan de stemtegen.eu campagne van de stichting ELR.

22-12-2016 Opinie ND Oekraïne deal is Strijdig met Europese Waarden    ( Engelse Versie )

De Oekraïne deal van Premier Rutte doet geen recht aan onze stemtegen.eu campagne.

23-03-2018 Teken het Europese Minority Safepack Initiatief    Tot 3 april 2018 , kan het Europese Minority safepack initiatief nog ondertekend worden, dit burgerinitiatief  heeft als doel om meer bescherming te krijgen nationale minderheidstalen zoals bijvoorbeeld het Fries in Nederland en het Hongaars in Roemenie:   Zie online http://www.minority-safepack.eu/

PERSBERICHT 19-04-2018 Europese Unie Hanteer het Gelijkheidsbeginsel  De Stichting ELR heeft de EP-commissie Burgelijke vrijheden, justitie en Binnenlandse zaken met klem  verzocht om op grond van het gelijkheidsbeginsel-  het  onderzoek  naar het naleven van Europese waarden niet alleen tot Hongarije te beperken, maar ook tot Roemenië, Slowakije  en alle andere EU staten uit te breiden.  De stichting  heeft daarom  een exemplaar van haar   rapport Verraad aan het Recht aan mevrouw Sargentini aangeboden. In dit rapport wordt het ernstige en systematische schenden van de Europese waarden door Roemenie gedocumenteerd.   Op grond van dit rapport heeft de stichting een  stemtegen.eu campagne gevoerd tegen het associatie verdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne.

05-05-2018 Hoe zit het met de taalrechten van de sprekers van de Tweede Rijkstaal in Nederland ?   De stichting ELR heeft de rechtbank Leeuwarden verzocht informatie te geven m.b.t. het naleven van de Friese taalrechten. ( Originele  Friese brief; Nederlandse vertaling )

OPINIE 09-11-2018 Leeuwarder Courant. Gelijkheidsbeginsel ook voor Friezen.          PERSBERICHT 15-11-2018 IT KIN NET.   De stichting ELR heeft haar “It Kin Net” net campagne gelanceerd, hetgeen in het Fries het kan niet betekend. Doel van deze campagne is om het publiek te wijzen op de onaantastbare rechten van de nationale minderheid voor het hebben van een eigen identiteit.

21-05-2018  Opinie Taalrechten zijn de Lakmoesproef van de Europese Integratie.   ( Engelse versie )  Lees hier  het opinie artikel Taalrechten zijn de Lakmoesproef van de Europese Integratie. Verschenen in de Most Magyarul Tweetalig Hongarije Magazine Mei  2018.

Persbericht 20-05-2019 Commercie Censureert Campagne European Language Rights.  Meer informatie over de European Integration is a Lie campagne vindt u hier.

21-06-2019  Publicatie Verantwoording Uitgaven 2018 en voorgaande jaren. Hier staan de  voorlopige cijfers van de stichting m.b.t. kosten en uitgaven. Let op dit zijn voorlopige cijfers,deze zullen nog aan de hand van de rekeningsafschriften van de stichting bijgewerkt worden Het Excel bestand kunt u hier downloaden

19-09-2019 De jaarstukken  over 2012 tot en met 2018 met kosten en baten kunt u hier downloaden. ( Excel bestand  of pdf versie ) Tevens Wijziging Bestuur Stichting ELR De heer Landman treedt per 05-09-2019 af als voorzitter en wordt   Penningmeester / Secretaris. De heer Á Urbán treedt op deze datum toe als  Voorzitter.

12-09-2020 PERSBERICHT Strijd Voor de Roemeense Rechtsstatelijkheid Op 15 september staat het hoger beroep gepland in de  zaak Marosvásárhely / Tirgu Mures. Deze zaak was het speerpunt van het rapport Verraad aan het Recht dat ten grondslag aan de stemtegen.eu campagne tegen het associatieverdrag tussen de Europese Unie en de Oekraïne.

Persbericht  05-03-2020 Zonder Grondrechten Geen democratische Rechtsstaat ELR heeft de minister van Justitie in een open brief  verzocht om af te zien van het loslaten van de huidige  kwaliteitseisen voor registertolken.

12-09-2020 De  jaarstukken 2019 t/m 2020 met kosten en baten kunt u hier downloaden. ( Excel  of pdf versie ).

21-01-2021 Opinie ND In de Oekraïne mag het leven zich slechts in één taal afspelen  (Hongaarse Versie )   (Engelse Versie ) De EU integratie van Oekraïne begeeft zich met een nieuwe taalwet op een doodlopende weg.  Minderheidstalen worden uit het openbare leven gebannen.

 

15-02-2021 Opinie Magyar Nemzet Nederland Neem je Eigen waarden Serieus  (Hongaarse Versie) (Engelse Versie) Europese kernwaarden zoals democratie, rechtsstaat, mensenrechten inclusief de rechten van minderheden en persvrijheid vormen een strategisch belang voor veiligheid, vrede en welvaart in de EU  maar ook daarbuiten. De  Nederlandse regering dient voor deze kernwaarden  op te komen, niet uit een vaag soort idealisme, maar uit een strategisch belang.

24-12-2021 Prettige Kerstdagen & Gelukkig Nieuwjaar  De jaarstukken 2019 t/m 2021 staan  hier.( Excel , Pdf  ).

12-02-2022 NRC Brief  Oekrainse Taalwet.  ( Engelse Versie, Hongaarse Versie ) Hoewel deze wet tegen  het Russisch is gericht, worden de sprekers van het Hongaars, Roemeens en Pools in Oekraïne simpelweg als collateral damage door Oekraïne meegezogen in het conflict met Rusland. 

14-02-2022 Tolken  Protesteren van 14-02-2022 t/m 21-02-2022.  Zonder Taalrechten Geen Rechtsstaat. 

8-12-2016 Antwoord van Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken  n.a.v. het verzoek van de Stichting European Language Right om een Negatief Advies te geven voor Ratificatie van het Associatieakkoord met de Oekraïne.  Het niet naleven van Europese Taalrechten voor geopolitieke taalminderheden (Hongaars, Roemeens, Russisch ) door Oekraïne  vormt immers een reëel gevaar voor destabilisatie van de EU. Bovendien heeft Nederlandse volk haar democratische wil geuit door voor vrede, recht en democratie en tegen oorlog te stemmen middels haar NEE stem.  Zolang Oekraïne  zo lichtvaardig omgaat met elementaire mensenrechten van autonome minderheden  en zolang de EU niet in staat is om geratificeerde verdragen bij haar eigen leden af te dwingen dient Nederland verdere uitholling van de Europese Rechtsorde tegen te gaan.   Het advies van de  AIV  staat hier.

Opinie ND 31-03-2022 Verbind voorwaarden aan steun Oekraine   ( Engelse VersieHongaarse Versie ) De Nederlandse regering zou voorwaarden moeten verbinden aan elke vorm van steun voor Oekraïne, zoals de eis dat de door Oekraïne geratificeerde verdragen van basale mensenrechten van autonome minderheden voorbeeldig nageleefd worden. Deze verdragen vormen immers de waarborg voor vrede en stabiliteit.

21-04-2022 Brief NRC OEKRAÏNE Minderheidsrechten    ( Engelse versie,  Hongaarse Versie  )De minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne Dmytro Koeleba wenst Oekraïne kandidaat-lid te maken van de EU.  Direct na de ratificatie van het associatieverdrag heeft Oekraïne een taalwet aangenomen, die het publieke gebruik  van minderheidstalen verbiedt. Alle protesten hiertegen heeft Oekraïne op arrogante wijze genegeerd. Oekraïne heeft met deze taalwet, die zij uit eigen beweging heeft aangenomen,  bewezen niets met Europese waarden te hebben.

01-07-2022 Open Brief aan alle Politieke Partijen van Nederland. De Nederlandse regering heeft ingestemd met het kandidaatstellen van Oekraïne en Moldavië  voor de EU. Oekraïne  heeft echter nagelaten om te voldoen aan de Kopenhagen Criteria, omdat zij de discriminatoire taalwet niet buiten werking heeft  gesteld. Het naleven van deze basale mensenrechten dient niet vanuit een vaag soort idealisme te worden afgedwongen, maar juist uit strategisch belang voor vrede, veiligheid en verzoening te geschieden. De toekomst van de EU staat immers op het spel. De keuze voor het toelaten van Oekraïne en Moldavië tot de EU dient daarom een vakinhoudelijke beslissing te worden en geen politieke beslissing.

01-04-2022 Aanbevelingen m.b.t. het vergroten van de zichtbaarheid van de  Friese Taal en Identiteit. Hier kunt het Oanfalsplan fergrutsjen sichtberens Fryske Taal en identiteit in Fryslân   downloadenHet begeleidend memo staat hier.

01-09-2022 Opinie  ND Verboden Hongaars te Praten. ( Hongaarse Versie, Engelse Versie ) In het interview met de Oekraïense ambassadeur Maksym Kononenko citeert hij de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Eelco van Kleffens die in de Tweede Wereldoorlog uitweek naar Engeland (ND 29 augustus): “Een karakteristiek onderdeel van het Nederlandse karakter is de curieuze sympathie voor de underdog.” Misschien kan Kononenko ook reflecteren op wat zijn land kwetsbare historische gemeenschappen aandoet.

PERSBERICHT  01-10-2022 Stichting  ELR Lanceert Stop  Campagne.    Het EU kandidaat lid Oekraïne heeft na 3 maanden nagelaten om  te voldoen aan de eisen van de Europese Commissie om  de aanbevelingen van de commissie van Venetië m.b.t. de taalwet na te leven. De stichting ELR eist van het kandidaat lid Oekraïne dat zij per direct voldoet aan haar Europese verplichtingen voor vrede en stabiliteit.

02-11-2022   Aanvullende ANBI Gegevens van de Stichting.  Via deze link kunt u aanvullende gegevens m.b.t. de ANBI status van de stichting downloaden. De jaarstukken over 2022 kunt u hier downloaden. ( Excel bestand  )

Stichting Steunen ?

Klik of Scan QR Code

Voor  Betaalverzoek

 

12-11-2022  Waarom Verdwijnen er Tweetalige Borden in Roemenie ? Nu het land wil toetreden tot de Schengenzone zal het door Nederland en andere leden van de EU tevens consequent moeten worden aangesproken worden op het naleven van eerdere afspraken. Hier staat de brief naar de Gemeente Fugyivásárhely (Roemeens: Oșorhei) en Magyarkapus. (Roemeens :Căpuşu Mare) In 2011 waarschuwden we ook al in het NRC en het ND  dat Roemenië  nog steeds de rechten van minderheden schendt.

10-7-2013 STEMMINGMAKERIJ TEGEN TWEETALIGHEID BIJ  ROEMEENSE POLITIE  De stichting ELR heeft kennis genomen van het op 10 mei in de Roemeense pers verschenen artikel: “Ook de dienst auto’s van de politie moeten  ook in  Hongaars gemarkeerd zijn. De politie van de provincie Cluj is bestraft”.  Een vertaling van dit artikel uit de Adevarul is hier online te vinden. De vele discriminatieve en opruiende reacties , die er onder de kranten berichten  staan en die zijn gericht tegen het gebruiken van taalrechten van Hongaarstalige Roemenen, geven aan dat de publicatie heersende chauvinistische en xenofobe gevoelens heeft losgemaakt. Lees hier het persbericht hier :

 

1-12-2022 Het Schaduw Rapport van de stichting m.b.t. het naleven van het Verdrag van Straatsburg   door Roemenie in de periode 2012-2022 is  verstuurd  naar de Raad van Europa. Een kopie van dit rapport is tevens verzonden naar de: Venetië Commissie; het  Ministerie van Buitenlandse Zaken en het  OSCE.

15-07-2023 Interview Jongfryske Mienskip  met Stichting ELR over taalrechten.  In dit interview komt de schending van taalrechten van verschillende autonome minderheden in Europa waaronder de Friezen en de taalsituatie in Oekraïne en Transsylvanië aan bod. ( Youtube link , Mirror )

24-07-2023 Europese Kern Waarden in Bozen / Bolzano Zuid- Tirol Italië.  Via de link kunt u een fotoalbum ( volledig zip bestand album )zien van tweetalige borden maar ook tweetalige politieauto’s in Bozen.

26-11-2023  Publicatie recente ANBI Gegevens van de Stichting.      De voorlopige jaarstukken over  2023  kunt u hier downloaden. ( Excel bestand  ) De stichting  heeft per 26-11-2023  een vacature voor een secretaris en is natuurlijk altijd op zoek naar vrijwilligers.

 

 

PERSBERICHT 20-01-2024 OPEN BRIEF AAN PRESIDENT ZELENSKY De stichting European Language Rights heeft in een open brief aan president Zelensky geëist dat Oekraïne per direct voldoet aan haar Europese verplichtingen voor vrede en stabiliteit. Dit naar aanleiding van het starten van de toetredingsonderhandelingen met Oekraïne voor het EU lidmaatschap door de Europese Raad op 14 december 2023.