September  2010

EUR. COMM. HUNGARIAN HUMAN RIGHTS CENTRAL EUROPE

1. TRANSSILVANIË IS MEERTALIG.

Postbus 2492   5202 CL

‘s Hertogenbosch 

Tel:  +31 (0) 87 8724745

Info@hungarian-human-rights.eu    

 http://www.hungarian-human-rights.eu

 

Taalrechten in Roemenië; Groot Verschil tussen papier en praktijk.

TALEN IN CENTRAAL-EUROPA

Roemenië, heeft net zoals Slowakije een grote autonome Hongaarstalige minderheid  in haar eigen land.  Deze minderheden hebben tal van taalrechten, die in West-Europa voor bijvoorbeeld de Friezen in Nederland, de Franstaligen in de Benelux en de Zweden in Finland vanzelfsprekend zijn.  Zo is het Hongaars een officiële taal, daar waar de bevolking 20 % uitmaakte. Deze wetten zijn een duurzaam compromis met het verleden en de toekomst. Deze rechten zijn waarborgen voor etnische stabiliteit  in de regio

2.  DE TAALRECHTEN

5-Contact / Meer Informatie :

Het gaat hier om de taalrechten die in de volgende verdagen zwart op wit staan: Verdrag voor de mensenrechten, Roemeense Grondwet, Roemeense wet 215 uit 2001, Basisverdrag Roemenie-Hongarije, Europees verdrag mensenrechten, Europees handvest voor regionale talen, Straatsburg Verdrag ter bescherming van minderheden, Europese acquis communaire, het verdrag van Lissabon.Meer informatie over de taalrechten staat op: language-rights.eu. Kort samengevat komt het op het volgende neer: Over al waar de bevolking voor 20 % Hongaars was, is het Hongaars een volledige officiële taal, weliswaar naast het Roemeens, tweetalige bebordingen zijn verplicht. 

LANGUAGE-RIGHTS.EU

Op papier is  Roemenie een  land waar het voor  grootste  minderheid de Hongaren, goed vertoeven is. Een land waar autonome volkeren niet onder dwang worden geassimileerd, en waar de oude etnische tegenstellingen volledig zijn gepacificeerd. Een land dat nota de identiteit van  haar autonome inwoners beschermd,  door een ruimhartig en buitengewoon rechtvaardig juridisch kader. In de praktijk worden deze afspraken zwaar geschonden.  Hieronder staan 10 gevallen beschreven, waarin Roemenie haar eigen afspraken zeer grof schendt. Namelijk de glasheldere afspraak dat  de taal van de minderheid verplicht te gebruiken is, daar waar meer dan 20 % etnisch hongaars was. We hebben de competente autoriteiten verzocht om iets aan deze gang van zaken te doen.

3. NALEVING VAN DE TAALRECHTEN

4. NALEVING VAN DE TAALRECHTEN IN DE PRAKTIJK

SOURCE: EUROMINORITY.ORG

RECENTE ETHNISCHE KAART VAN TRANSSILVANIE

 

 

 

 

 

 

Bestuurlijke

Eenheid

 

Percentage Hongaarstaligen volgends de

officiele

statistieken

 

Gebruik van de Hongaarse Taal

verplicht

 

Gebruik van de

Hongaarse Taal

in de

 praktijk

 

 

Afbeelding van overtredingen

 

Klik op de afbeeelding om een foto album van het naleven van de taalrechten in Roemenie te bekijken 

1– Gemeente

Bonchida

(Roemeens Bontida)

 

Ja, op grond van wet, 215/2001, herbevestigd in het decreet 1415 uit 2002

Nee de gemeente Bonchida houdt onder andere zich niet aan de Roemeense wet op het openbare bestuur van 2001, we hebben daarom deze brief gestuurd met het verzoek alsnog te voldoen aan de geldende wetgeving

 

2– Gemeente Zilah

(Roemeens : Zalau)

 

Ja, op grond van wet, 215/2001, herbevestigd in het decreet 1415 uit 2002

Nee de gemeente Zilah houdt onder andere zich niet aan de Roemeense wet op het openbare bestuur van 2001, we hebben daarom deze brief gestuurd met het verzoek alsnog te voldoen aan de geldende wetgeving

 

3– Gemeente Toroczkó

(Roemeens : Rimitea)

 

Ja, op grond van wet, 215/2001, herbevestigd in het decreet 1415 uit 2002

Nee de politie uit Toroczkó  houdt onder andere zich niet aan de Roemeense wet op het openbare bestuur van 2001, we hebben daarom deze brief gestuurd met het verzoek alsnog te voldoen aan de geldende wetgeving

 

4-Gemeente Haraklány

(Roemeens : Hereclean)

 

Ja, op grond van wet, 215/2001,

Nee de gemeente Haraklány houdt onder andere zich niet aan de Roemeense wet op het openbare bestuur van 2001, we hebben daarom deze brief gestuurd met het verzoek alsnog te voldoen aan de geldende wetgeving

 

5– Gemeente Szilágyballa (Roemeens : Borla)

 

Ja, op grond van wet, 215/2001, herbevestigd in het decreet 1415 uit 2002

Nee de gemeente Szilágyballa houdt onder andere zich niet aan de Roemeense wet op het openbare bestuur van 2001, we hebben daarom deze brief gestuurd met het verzoek alsnog te voldoen aan de geldende wetgeving.

 

6– Gemeente Sarmaság (Roemeens : Sarmasag)

 

Ja, op grond van wet, 215/2001, herbevestigd in het decreet 1415 uit 2002

Nee de gemeente Sarmaság houdt onder andere zich niet aan de Roemeense wet op het openbare bestuur van 2001, we hebben daarom deze brief gestuurd met het verzoek alsnog te voldoen aan de geldende wetgeving

 

7-Gemeente Kolozsvár

(Roemeens : Cluj Napoca)

 

Ja, op grond van wet, 215/2001, herbevestigd in het decreet 1415 uit 2002

Nee de gemeente Kolozsvár houdt onder andere zich niet aan de Roemeense wet op het openbare bestuur van 2001, we hebben daarom deze brief gestuurd met het verzoek alsnog te voldoen aan de geldende wetgeving

 

8-Provincie Szatmár

(Roemeens : Satu Mare)

 

Ja, op grond van wet, 215/2001, herbevestigd in het decreet 1415 uit 2002

Nee de provincie Szatmár houdt onder andere zich niet aan de Roemeense wet op het openbare bestuur van 2001, we hebben daarom deze brief gestuurd met het verzoek alsnog te voldoen aan de geldende wetgeving

 

9-Provincie Szilágy (Roemeens : Salaj)

 

Ja, op grond van wet, 215/2001, herbevestigd in het decreet 1415 uit 2002

Nee de provincie Szilágy houdt onder andere zich niet aan de Roemeense wet op het openbare bestuur van 2001, we hebben daarom deze brief gestuurd met het verzoek alsnog te voldoen aan de geldende wetgeving

 

10 Positieve Voorbeelden

 

Ja, op grond van wet, 215/2001, herbevestigd in het decreet 1415 uit 2002

 In  tal van Roemeense bestuurljke eenheden worden de taalwetten, wel gerespecteerd, helaas zijn deze voorbeelden van het respecteren van de afspraken en de wetten eerder uitzondering dan regel.